Leioako Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zergak eta tasak
5.8
ORDAINAGIRIAREN KOPIA EDO ORDAINKETARENFROGAGIRIA: eskaera
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Zergak ordaintzeko balio duen agiria originala galdu denean edota zergen ordainagiriaren kopia beste entitate batzuetan aurkezteko.

Nork eska dezake?

Edozein interesdunek edo haren legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak
  • (A.1a) ESKAERA-ORRI OROKORRA behar bezala beteta.
  • Erroldatuta ez daudenek: NANa.
  • Eskatzaileak beharrezko jotzen duena eskaerari erantzun egokiagoa emateko.
  • (A.2a/A.2b) KUDEAKETEN BAIMENA interesduna ez den pertsonak egiten badu izapidea edo sinatzen badu (ordezkatzen den pertsonaren NAN originala edo kopia erakutsi beharko da).
Izapide bideak
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Gaztelubideko  Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Gaztelubideko Herritarren Arreta Zerbitzua
Telefonoa
Telefonoa
Telefonoa
Telefonoa
Prezioa

Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Epe estimatua: unean bertan.

Ondorengo izapideak
  1. Eskatzailearen datuak batu, egiaztatu eta eskaneatu.
  2. Udal Diruzaintzara bidali
Ondorengo izapideak
  1. Kopia egin eta interesdunari bidali edo eman.
Izapidetzen duen unitatea

EKONOMIA SAILA