Leioako Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Hirigintza
6.11
UDALERRIKO GAZTEEI BIDERATUTAKO ETXEBIZITZA ALOKATZEKO DIRU-LAGUNTZAK
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Leioa udalerriko  gazteei bideratutako, beren emantzipazioaren alde, etxebizitza alokatzeko helburuarekin laguntza ekonomikoak arautzea.

Nork eska dezake?

Eskaria egiteko unean eta diruz lagundu ahal den epean zehar Diru-laguntzen Udal Ordenantza Arautzailean xedapen orokorrez ezartzen denaz gain oinarri hauetan adierazitako baldintza espezifikoak betetzen dituzten pertsonak edo bizikidetza-unitateak.

Aurkeztu beharreko agiriak
Deialdiaren oinarri arautzaileetan finkatzen den dokumentazioa.

Euskal Autonomi Erkidegoko hiri-finken errentamendu-kontratuen erregistroan” kontratua alta eman dela frogatzen duen dokumentua
Izapide bideak
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Gaztelubideko  Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Gaztelubideko Herritarren Arreta Zerbitzua
Informazio gehiago

sac01@leioa.net (HAZ Udaletxea)

sac02@leioa.net  (HAZ Gaztelubide)

HAZ Udaletxea: 94.400.80.00 | 94.400.80.05

HAZ Gaztelubide: 94.464.67.22
Prezioa

Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea
Indarraldia: 2018a, urte naturala.Ebazteko epe estimatua: hilabete. Epean erantzuten ez bada, erantzuna ezezkotzat joko da.

2019ko deialdia: onarpenaren zain.
Ondorengo izapideak

1.       Eskaera eta dokumentazioa hartu eta egiaztatu.

2.       Eskaeraren kopia zigilatua entregatu hala eskatuz gero.

3.       Espedientea Hirigintza Sailera bidali.

Oharrak / Azalpenak

1.       Eskabidea aztertu, legera egokitzen dela eta urte barruan horri aurre egiteko diru nahikoa dagoela egiaztatuz.

2.       Txosten teknikoak egin.

3.       Alkatetza Dekretu bidezko emakida

4.       Interesdunei jakinarazi

5.       Eraginpean dauden sail guztiei jakinarazi, egoki diren ondoreetarako.

Izapidetzen duen unitatea
HIRIGINTZA