Leioako Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zergak eta tasak
5.10
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (OHZ): Hobari eskaera etxebizitza hutsetako edo antezko programa batean higiezina emateagatik
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Hondasun higiezinen gaineko zergaren kuota osoan %50eko hobaria izateko eskubidea izango dute Eusko Jaularitzaren ekintzetan lagatzen direnak, Etxebizitza Hutsen Proiektuaren markoan edo Etxebizitza Libreen Alokairuaren Merkatuko Bitartekaritzarenean, edo udaleko veste plan eta etxebizitza- programetan, edo antzeko plan foraletan edo autonomikoetan. 

Nork eska dezake?

Edozein interesdunek edo haren legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak
  • (A.1a) ESKAERA-ORRI OROKORRA behar bezala beteta
  • Erroldatuta ez daudenek: NANa
  • Higiezinaren identifikazioa OHZren azken ordainagiriaren, katastroko ziurtagiriaren edo jabegoko eskrituraren bidez.
  • Ibia eskatzen duen lokalaren kokalekuko planoa, helbidea adieraziz.
  • Bizkaiko Foru Aldundiak egiten duen familia ugarien txartela (Gizarte Ekintzako saila)
  • (A.2a/A.2b) KUDEAKETEN BAIMENA interesduna ez den pertsonak egiten badu izapidea edo sinatzen badu (ordezkatzen den pertsonaren NAN originala edo kopia erakutsi beharko da).
Izapide bideak
Informazio gehiago

ogasuna@leioa.net (Ogasuna eta Ondarea)

sac01@leioa.net (HAZ Udaletxea)

sac02@leioa.net  (HAZ Gaztelubide)

Udaletxea (Ogasuna eta Ondarea): 94.400.80.24 

HAZ Udaletxea: 94.400.80.00

HAZ Gaztelubide: 94.464.67.22

Prezioa

Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Epe estimatua: hilabete.

Gehienezko legezko epea: 6 hilabete.
Epe barruan erantzuten ez bada, eskaera ukatutzat joko da.
Aplika daitekeen legeria
Ondorengo izapideak
  1. Eskatzailearen datuak batu, egiaztatu eta eskaneatu.
  2. Dokumentazioa Ogasun Sailera bidali
Ondorengo izapideak
  1. Ogasun Sailak bidalitako datuak egiaztatu.
  2. Alkatetzaren ebazpena eta interesdunari jakinarazi.
Izapidetzen duen unitatea

EKONOMIA SAILA