Leioako Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zergak eta tasak
5.18
ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA (EIOZ)
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Zerga honen egitate zergapegarria da lizentzia urbanistikoa behar duen edozein eraikuntza, instalazio edo lan egitea, lizentzia lortu zein ez, edo zainpeko adierazpena edo aurretiazko jakinarazpena eskatzen duena, betiere Udalari badagokio lizentzia eman edo kontrola egitea.

NORK ORDAINDU BEHAR DU?

Eraikuntza, instalazio edo obraren jabea, jabetzat hartuta eraikuntza, instalazio edo obraren kostua bere gain hartzen duena, eraikinaren jabea izan zein ez.

Prezioa
Ikus Araudia 
Aplika daitekeen legeria
Izapidetzen duen unitatea

EKONOMIA SAILA