Leioako Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Hirigintza
6.3
TRAMITEAN DAUDEN HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDU, KUDEAKETA, ETA BETEARAZPEN TRESNEI BURUZKO ALEGAZIOAK
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Jendaurrean ikusgai jartzeko epean zehar, tramitean dauden hirigintza-antolamenduko tresna hauei buruz, egoki irizten diren kexak, aldaketak edo iradokizunak aurkeztea:

 • Hiri Antolamenduko Plan Nagusia
 • Plan Partzialak
 • Plan Bereziak
 • Xehetasun Azterketa
 • Hirigintza Jarduketako Programak
 • Berriz Partzelatzeko Proiektuak
 • Hirigintza Proiektuak
 • Hirigintza Hitzarmenak
Nork eska dezake?

Edozeinek edo haren legezko ordezkariak

((A.2a/A.2b)KUDEAKETEN BAIMENA)

Aurkeztu beharreko agiriak
 • (A.1a) ESKAERA OROKORRA
Izapide bideak
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Gaztelubideko Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Gaztelubideko Herritarren Arreta Zerbitzua
Posta arrunta
Posta arrunta
Correo Postal
Posta bulegoetan, posta ziurtatu eta ireki bidez.
Informazio gehiago

hirigintza@leioa.net

sac01@leioa.net (HAZ Udaletxea)

sac02@leioa.net  (HAZ Gaztelubide)

HAZ Udaletxea: 94.400.80.00 | 94.400.80.05

HAZ Gaztelubide: 94.464.67.22

Prezioa

Hirigintza Zerbitzuak Emateagatiko Tasa Arautzen duen Ordenantza Fiskalaren arabera, tramite honek ez du tasarik sortuko.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Hirigintzako antolamendu, kudeaketa eta betearazpen tresna behin behinean edo behin betiko onetsi baino lehen ebatziko dira alegazioak, indarreko legeriak ezarritako epeen arabera.

Ondorengo izapideak
 1. Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu eta erregistroko alta egin.
 2. Espedientea Hirigintzara bidali.
 3. Udal teknikariak txostena egin.
Ondorengo izapideak

Hirigintza Sailak eskaera eta agiriak aztertuko ditu, eta legeak ezartzen duen epean, eskaera Udal Erregistroan jasotzen denetik, idazkian adierazitako helbidera igorriko da egindako kontsultarierantzuteko txosten teknikoa.

Oharrak / Azalpenak


Izapidetzen duen unitatea

HIRIGINTZA