Leioako Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zergak eta tasak
5.15
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA(TMIZ): familia ugarientzako hobaria eskatzea
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Ondasun Higiezinen gaineko Zergan, kontzeptu honengatik hobaria duten 4 seme-alaba edo gehiagoko familia ugariek, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan, %50eko beherapenerako eskubidea dute familiakide baten titulartasunpean dagoen ibilgailu batean.

Nork eska dezake?

Edozein interesdunek edo haren legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak

(A.1a) ESKAERA-ORRI OROKORRA

Agiri pertsonalak:

  • Erroldatuta ez daudenek, NANa.
  • Eskatzaileak beharrezko jotzen duena eskaerari erantzun egokiagoa emateko.
  • (A.2a/A.2b) KUDEAKETEN BAIMENA interesduna ez den pertsonak egiten badu izapidea edo sinatzen badu (ordezkatzen den pertsonaren NAN originala edo kopia erakutsi beharko da).
Izapide bideak
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Gaztelubideko  Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Gaztelubideko Herritarren Arreta Zerbitzua
Telematikoki
Telematikoki
https://udaletxean.leioa.eu/eParticipa/
Informazio gehiago

ibilgailuak@leioa.net (Ibilgailuak)

sac01@leioa.net (HAZ Udaletxea)

sac02@leioa.net  (HAZ Gaztelubide)

Udaletxea (Ibilgailuak): 94.400.80.27 

HAZ Udaletxea: 94.400.80.00

HAZ Gaztelubide: 94.464.67.22

Prezioa

Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Epe estimatua: 15 egun.

Gehienezko legezko epea: 6 hilabete
Ondorengo izapideak
  1. Eskatzailearen datuak batu, egiaztatu eta eskaneatu.
  2. Dokumentazioa bidali Zerga zerbitzura.
Ondorengo izapideak
  1. Zerga zerbitzuak txostena egiten du.
  2. Alkatetzaren ebazpena eta interesdunari jakinarazi.
Oharrak / Azalpenak

Indarrean dagoen zergadunaren egutegia

Izapidetzen duen unitatea

EKONOMIA SAILA