Leioako Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zergak eta tasak
5.4
JAKINARAZPENETARAKO HELBIDE FISKALA ALDATZEA:eskaera
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Administrazioari jakinaraztea titularraren helbide-fiskal berria udal zergen jakinarazpenetarako..

Nork eska dezake?

Zergapekodunak edo haren legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak
  • (A.1a) HELBIDE FISKALA ALDATZEA: ESKAERA behar bezala beteta
  • Eskatzaileak beharrezko jotzen duena eskaerari erantzun egokiagoa emateko
  • (A.2a/A.2b) KUDEAKETEN BAIMENA interesduna ez den pertsonak egiten badu izapidea edo sinatzen badu (ordezkatzen den pertsonaren NAN originala edo kopia erakutsi beharko da).
Izapide bideak
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Gaztelubideko  Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Gaztelubideko Herritarren Arreta Zerbitzua
Telematikoki
Telematikoki
https://udaletxean.leioa.eu/eParticipa/
Informazio gehiago

ogasuna@leioa.net (Ogasuna eta Ondarea)

sac01@leioa.net (HAZ Udaletxea)

sac02@leioa.net  (HAZ Gaztelubide)

Udaletxea (Ogasuna eta Ondarea): 94.400.80.32 

HAZ Udaletxea: 94.400.80.00

HAZ Gaztelubide: 94.464.67.22

Prezioa

Udalak hartzen du bere gain kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Unean bertan

Ondorengo izapideak
  1. Eskatzailearen datuak batu, egiaztatu eta eskaneatu.
  2. Udalaren Ogasun sailera bidali.
Ondorengo izapideak
  1. Datu berriak grabatu egoki den aplikazio informatikoan.
Oharrak / Azalpenak

GARRANTZITSUA:

Eskatzaileak baimena emanez gero, biztanleen erroldako helbidearen aldaketaz informatu ondoren, aldaketa hori gainerako udal erroldetan (OHZ, zergak/ibilgailuak…) burutzeko tramiteak egingo dira.
Izapidetzen duen unitatea

EKONOMIA SAILA