Leioako Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Kirolak
10.7
DIRULAGUNTZA ARRUNTAK KIROL EGOKITUAREN ETA INKLUSIBOAREN ARLOAN: 2019ko deialdia.
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Leioako lurralde-eremuan jarduerak egin eta irabazteko asmorik ez duten erakundeentzako dirulaguntzak dira. 

Nork eska dezake?
Ikus atxikita doazen oinarriak.
Aurkeztu beharreko agiriak

(A.1) ESKABIDE OROKORRA edo berariazko eredua.

Eskabidea lehenengoz aurkezten bada:

 • Entitate eskatzailearen Estatutuen kopia eta Zuzendaritza-Batzordearen osaera.
 • Eusko Jaurlaritzaren Elkarte eta Entitateen Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria.
 • Halaber, dagokion Ogasunaren ziurtagiria aurkeztuko da, egiaztatzen duena eskatzaileak egunean dituela zerga-betebeharrak. Zerga-betebehar bakarra Leioako Udalarekiko duten elkarteen kasuan, egoera hori adierazten duen berariazko deklarazioa sartuko dute eskabidean. Udalak berak ofizioz aurkeztuko du aipatu ziurtagiria.

 

Dirulaguntza eskatzeko:

 • Programa.
 • Helburuak.
 • Sarrera eta gastuen aurrekontua.
 • Elkartearen edo entitatearen datu eguneratuak.
 • Behar teknikoak.


 Dirulaguntza justifikatzeko:

 • Betetako helburuak.
 • Egindako jarduera-plana.
 • Sarrera eta gastuen balantzea.
 • Fakturen zenbakidun zerrenda.
 • Publizitate-aleak.
Agiri osagarriak
Izapide bideak
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Leioako Udala. Herritarren Arreta Zerbitzua
Gaztelubideko Herritarren Arreta Zerbitzua
Aurrez-aurre
Gaztelubideko Herritarren Arreta Zerbitzua
Sakoneta UKI
Aurrez-aurre
Sakoneta UKI
Informazio gehiago

uki.idmleioa@leioa.net

uki.kirolkoord@leioa.net

sac01@leioa.net (HAZ Udala)

sac02@leioa.net  (HAZ Gaztelubide)

Sakoneta Kiroldegia: 94.400.80.59

HAZ Udala: 94.400.80.00

HAZ Gaztelubide: 94.464.67.22 

Prezioa

Udalak hartuko du bere gain izapidearen kostua. 

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Erantzuteko epea: hilabete, eskabidea edo justifikazioa egiten denetik zenbatzen hasita.

Eragina epe barruan erantzun ezean: negatiboa. 

Ondorengo izapideak
 1. Eskabidea eta agiriak jaso eta egiaztatzea.
 2. Kirol Zerbitzuak aztertuko ditu agiriak. 
Ondorengo izapideak

Dirulaguntza eskatzea:

 • Eskabideak balioestea, deialdiko oinarrri arautzaileetan ezarritako irizpideekin bat.
 • Emakida-proposamena, jakinarazia.
 • Alkatetzaren dekretua, eman beharreko kopuruak onartzen dituena.
 • Emakidaren jakinarazpen idatzia entitate edo pertsona interesatuei.


Dirulaguntzaren justifikazioa

 • Kultura arloak aztertuko ditu justifikazioak, deialdiko oinarri arautzaileetan ezarritako edukiekin bat.
 • Onarpen proposamena, jakinarazia.
 • Ogasun arloari bidaltzea fiskalizazioa egin dezan eta, hala badagokio, dekretu bidez ebatzi.
Izapidetzen duen unitatea
KIROLAK